Bestyrelsen 2016/2017 

Fra venstre: 
Nina, Line, Nanna, Lars, Matilde, Leander, Venessa, Emilie og Kristine 

 


 

 

Formand

 

Nanna Madsen, 6. semester
formand@fnks.org

Jeg kom med i bestyrelsen i april 2015 og har det første år i bestyrelsen siddet som næstformand. Udover at jeg har været en del af bestyrelsen har jeg i 2,5 år været med i festudvalget, bl.a. som formand.

En af bestyrelsens vigtigste opgaver, for mig er, at skabe et godt studiemiljø på tværs af alle årgange, bl.a. ved at hjælpe udvalgene til at strukturere, videreudvikle og fastholde deres store arbejde. Det er vigtigt for mig, at alle kiropraktorstuderende ved hvad bestyrelsen er, hvad vi laver og ikke mindst hvad de kan bruge os til. Mit mål for FNKS er, at vi kan være med til at styrke de studerendes identitet som kiropraktor og kunne tilbyde dem mange studie- og socialrelevante arrangementer sammen med alle udvalgene der er i FNKS. 

 Næstformand

Leander Gaarde, 4. Semester

Jeg blev valgt ind i bestyrelsen i april 2016, efter at have prøvet kræfter med et underudvalg af FNKS, festudvalget, hvori jeg stadig er medlem. Jeg er meget engageret i studiet, og er derfor utrolig glad for at have fået medansvar for at få samspillet mellem den studerende, FNKS og associerede organisationer til at fungere bedst muligt. 

Jeg synes det er vigtigt, at studiet fremstår dynamisk, og at det fremadrettet kan formes og forbedres til gavn for nuværende og kommende studerende. Her har FNKS en essentiel rolle, hvortil jeg er glad for at kunne bidrage. 

Kasserer

Nina Engmark, 6. semester
Kasserer@fnks.org

Jeg blev valgt ind i bestyrelsen som kasserer i april 2015. Da jeg startede på studiet blev jeg relativt hurtigt en del af FNKS, da jeg finder det vigtigt at deltage i sociale arrangementer på studiet. Gennem FNKS får man både sociale og faglige arrangementer og lærer folk at kende på tværs af årgangene. Jeg har selv været en del af Hands-on udvalget siden min studiestart og har det seneste år sidet som kasserer for udvalget. Nu glæder jeg mig til at være en del af FNKS bestyrelsen og forhåbentlig være med til at fremme studielivet på vores uddannelse. 

Bestyrelsesmedlemmer 

Matilde Bil Pedersen, 4. semester
NIKKB-kontakt

Jeg blev valgt ind som suppleant i april 2105, og nu i april 2016 er jeg blevet valgt ind som bestyrelsesmedlem. Derudover kom jeg med i udvalget Hands-on og studienævnet i starten af 2016.

For mig er FNKS en essentiel del af livet som kiropraktor-studerende. Vi har et hårdt studie, men et studie med et meget stærkt sammenhold - hvor FNKS er samlingspunktet. Her kan man hurtigt lære studerende, på andre årgange at kende. Vi hjælper hinanden og lærer af hinanden - hvilket er en kæmpe styrke at kunne trække på. FNKS’s udvalg organiserer forskellige events som giver faglige inputs og styrker det sociale i vores hverdag. Derfor er mit mål som bestyrelsesmedlem af FNKS at øge synliggørelsen af udvalgenes hårde arbejde med at skabe et miljø, hvor vi kan blive endnu bedre kiropraktorer, end studiet har mulighed for at gøre os. Og generelt hjælpe til at øge synliggørelsen af vores studie for omverdenen.

Line Korsholm, 3. semester
PR-ansvarlig
FNKS er for mig en stor del af min identitet som klinisk biomekanik studerende, og jeg er stolt af at være en del af det.

Vi lærer af hinanden og med hinanden, og i den forbindelse er værdien af de mange tiltag, der bliver gjort blandt de forskellige udvalg, ikke til at tage fejl af. De er alle på hver deres måde med til at gøre vores faglige samt menneskelige kompetencer bedre. Der ud over er de alle med til at danne rammerne om det unikke fællesskab for vores studie, som man har mulighed for at tage del i. Min ambition er, som bestyrelsesmedlem, at få kendskabet til kiropraktoruddannelsen udbredt mere end hvad den er i forvejen. Ikke blot at få de mange muligheder udbredt til de studerende, men også at få kendskabet til vores fagligt høje niveau udbredt til befolkningen.

Venessa Jakobsen, 4. semester
Udvalgskontakt

Jeg er blevet valgt ind i bestyrelsen i foråret 2016 som bestyrelsesmedlem. FNKS er for mig kernen af klinisk biomekanik – netop her kan man gøre en forskel for de studerende og være med til at præge studiemiljøet. For mig er det et stort privilegium at blive valgt ind i bestyrelsen, hvorved jeg nu har mulighed for at arrangere mig yderligere i vores fag og i organiseringen af udvalgenes samarbejde. Dette samarbejde, mener jeg netop, er helt unikt for vores uddannelse. Alle udvalgene gør hver især et fantastisk stykke arbejde i deres arrangement af faglige og sociale begivenheder – det sætter jeg stor pris på, da det virkelig styrker fællesskabet. For mig er det derfor vigtigt, at vi i FNKS er med til at synliggøre og støtte disse arrangementer. Mit mål i FNKS er således at styrke fællesskabet og fagligheden, skabe relationer på tværs af årgangene og at give de studerende et indblik i deres fremtidige virke som sundhedsprofessionel. Derfor glæder jeg mig til at blive en del af bestyrelsesarbejdet i FNKS.

Lars Ipsen, 8. semester
DKF-kontakt

Jeg sidder som bestyrelsesmedlem på tredje år (2014-17). For mig udgør FNKS en stor del af hvad jeg elsker ved studiet. FNKS har været en katalysator til at opbygge et godt socialt sammenhold og har motiveret mig til virkelig at fordybe mig i alle kiropraktikkens kundskaber. Igennem mit virke i FNKS stræber jeg efter at gøre vores gode studiemiljø endnu bedre for alle kiropraktorstuderende, samt styrke den studerendes identitet som kiropraktor. Mit mål er derfor at fremme en kultur hvor vi i fællesskab mødes for at mestre de kundskaber der er relevante for vores fremtidige virke. FNKS’ forskellige udvalg gør et fantastisk stykke arbejde for at muliggøre dette, og derfor ser jeg det også vigtigt at vi i bestyrelsen støtter dem mest muligt i deres store arbejde.

Suppleanter

Emilie Meldgaard, 4. semester

Jeg kom med i bestyrelsen som suppleant i foråret 2016. Ud over at være en del af FNKS’ bestyrelse sidder jeg med i Studienævnet for Klinisk Biomekanik. Da jeg startede på studiet i 2014 anede jeg ikke hvad FNKS var, eller hvad jeg skulle bruge det til. Jeg blev heldigvis hurtigt klogere og fandt ud af at det faktisk var ret fedt at være med i det store fællesskabet. FNKS er indbegrebet af socialt samvær og spændende faglige arrangementer. Det gode studiemiljø er vigtigt, når man skal igennem et langt og krævende studie, og dette er FNKS med til at skabe rammerne omkring. Jeg glæder mig til at kunne bidrage i foreningens arbejde.

Kristine Fink, 8. semester

Jeg kom med i bestyrelsen i maj 2013. Jeg har haft forskellige opgaver gennem mine 3 år i bestyrelsen, men har gennemgående været inde over den administrative del. Denne gang har jeg valgt at stille op som suppleant, da jeg ser det som en måde at trække mig lidt tilbage på, samtidig med at jeg forhåbentlig kan bidrage til at gøre generationsskiftet i FNKS til en lidt mere flydende overgang. Udover det har jeg haft en kort periode i Internationalt Udvalg og været med til at starte Det Andet Udvalg op igen. For mig er FNKS lig med livet som kiropraktorstuderende. Det er her man får mulighed for at gøre noget mere ved kiropraktikken, fordybe sig i ting fra undervisningen og få nye input som jeg ikke får i timerne. Det er også her, at man hurtigt bliver en del af det gode sociale sammenhold der kendetegner vores uddannelse.


Bestyrelsesmøder

Se hvor og hvornår bestyrelsesmøderne bliver afholdt under "events"

Se dagsordener her

Se referater her