Det internationale udvalg er et udvalg under Foreningen af Nordiske Kiropraktorstuderende. Udvalget arbejder i løbet af året for at få sendt en delegation afsted til den internationale kongres for kiropraktorstuderende. Vi er i øvrigt med til at planlægge hvilke tilbud der skal være til de studerende ved den årlige kongres for europæisk kiropraktor forening.
Udover arbejdet op til kongressen forsøger udvalget også at holde sig ajour med kiropraktikkens udvikling, både i Danmark såvel som i udlandet. Til vores møder er der altid et punkt ”Nyt fra verden/nyt til verden”, hvor vi samler op på nyheder og diskuterer eventuelle konsekvenser heraf. Vi forsøger også at skabe opmærksomhed omkring international kiropraktik på studiet og hvor vi ellers kan komme til det. Internationalt Udvalg er også med til at sætte fokus på sund ryg i samarbejde med DKF på World Spine Day, som ligger den 16. oktober.

Som medlem af det internationale udvalg, vil du opleve at få et bredere syn på kiropraktikken. Det er en unik mulighed for at få internationale kontakter, møde studerende på kryds og tværs af årgangene og diskutere holdninger. Idéer til nye tiltag i udvalget er altid velkomne. I øjeblikket afholder udvalget årlige events i form af ”Julebanko” og informationsaftener på Campus.
Kontakt udvalget på wccs.sdu@gmail.com
Se mere om WCCS, herunder hvilke andre skoler som deltager i kongresserne, hvilke projekter der er igang mm. her
 

Formand
Morten Thunæs Bækgaard, sommerstart ’12

Kassér
Stine Hildenes vinterstart ’15

Medlemmer
Mads Thomasen, vinterstart ’15
Sander Ek Shafer, sommerstart ’12
Karin Ilsøe Nielsen, sommerstart ’12
Anders Koza, vinterstart ’15
Trine Stæhr, sommerstart ’16
Alexander Detlefsen, vinterstart ’16
Emma Blom Engelsholm, sommerstart ’16
Kim Gandrup, sommerstart ’16