Studieledelsen på klinisk biomekanik består af studieleder (Henrik H. Lauridsen), vicestudieleder (Rune Mieritz) samt studiechefen (Merete Munk) og dekanen (Ole Skøtt) på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Deres opgave er at varetage studiets daglige drift samt understøtte og udvikle moderne universitetsuddannelser.

Som supplement til studieledelsen er studienævnet for klinisk biomekanik ansvarligt for udarbejdelse af forslag til studieordninger og undervisningsplaner, behandle dispensationssager og øvrige klager samt kvalitetssikre studieforløbet. Studienævnet består af 5 studerende og 5 VIP’er, som er valgt på demokratisk vis. Hvert medlem er valgt for en 2-årig periode, og der vælges en formand (normalt en VIP’er) og en næstformand (normalt en studerende). Desuden deltager de faglige vejledere og en studienævnssekretær (Lise Kæmsgaard Kirkedal) på møderne, som afholdes én gang om måneden.

Studieledelsen og studienævnet varetager derfor den daglige ledelse samt udviklingen af kiropraktorstudiet.  Sidstnævnte kan man som studerende få stor indflydelse på, såfremt man bliver valgt ind i studienævnet. Er man ikke medlem af studienævnet, har man som studerende mulighed for at komme med klager og/eller forelå ændringer på studiet ved at henvende sig til årgangens studenterråds-repræsentant. Han/hun fungerer som bindeled mellem de studerende og studieledelsen/studienævnet, og alle henvendelser bliver taget alvorligt.

Som studieleder og formand for studienævnet ønsker jeg en stærk og velfungerende studenterorganisation, specielt på et relativt lille studie som klinisk biomekanik. Af den grund afholder FNKS og jeg regelmæssige møder, hvor alt hvad der rører sig på studenterfronten bliver taget op. Desuden har FNKS fået råderum over vores nye iLab til kursusaktiviteter i de tidsrum, hvor uddannelsen ikke bruger lokalet. Institut for Idræt og Biomekanik støtter FNKS økonomisk, og vi har efterhånden opbygget mange tætte samarbejder om bl.a. promovering af uddannelsen, kursusaktivitet, studiestart mv. Jeg håber dette samarbejde fortsætter i fremtiden.

Mvh.
Henrik H. Lauridsen