FNKS indbyder til generalforsamling mandag d. 8. april 2018 kl 16.30 i Spar Nords lokaler med efterfølgende fagligt/praktisk arrangement i Snorrasson. 

Som altid vil bestyrelsen redegøre for hvad der er sket af stort og småt i foreningen siden sidste generalforsamling. Der vil også være vælg til bestyrelsen, hvor alle på nær formanden er på valg. Der vil også være behandling af indkomne forslag, så du har virkelig mulighed for at være med til at bestemme hvilken retning vi som forening skal gå.

Du har måske selv lyst til at stille op til bestyrelsen? Bestyrelsen er altid til rådighed, hvis man går med tanker og spørgsmål til bestyrelsesarbejdet. Husk at du til en hver tid kan se hvem der sidder i bestyrelsen på vores hjemmeside FNKS.org.

Spar Nord sørger for lidt at spise og en øl eller vand til alle der melder sig til, så skynd dig at melde din ankomst via ClubCommander!

Billet Link

Efterfølgende tager vi til klinikbygningen hvor der vil være et fagligt/praktisk arrangement i Snorrasson. Hvem det bliver løfte vi meget snart sløret for, men vi kan allerede nu love at det bliver godt!

OBS. Har man “købt” billet, men dukker ikke op til generalforsamling, lukker vi jer desværre ikke ind i Snorasson, da man skal deltage begge steder.
Du har mulighed for at “købe” to slags billetter – en til både generalforsamlingen og det faglige arrangement efterfølgende, og en billet udelukkende til generalforsamling. 

Jf. vedtægterne skal indkomne forslag være i bestyrelsens hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, for at kunne komme til afstemning. Foreslag sendes til [email protected] senest d. 25. marts kl. 16.30.

Endelig dagsorden, skriftlig årsberetning, regnskab, budget og indkomne forslag, vil blive offentliggjort senest 3 dage før generalforsamlingen på FNKS.org.

Dagsordenen følger vedtægterne. 

Vi ser frem til nogle hyggelige timer sammen og glæder os til at se Jer,
På bestyrelsens vegne, 
Jack Starche, formand.