FNKS indkalder til generalforsamling torsdag den 11. marts 2021 kl 17 på ZOOM

Bestyrelsen vil redegøre for hvad der er sket i foreningen i det foregående år.

Der er valg til bestyrelsen, hvor alle på nær formanden er på valg samt afstemning om indkommende forslag. Forslag skal, for at kunne komme til afstemning, være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Du kan sende dit forslag til [email protected]

Har du lyst til at være en del af FNKS’ bestyrelse og få del i bestyrelsens arbejde, være med til at skabe et godt fællesskab for de studerende på klinisk biomekanik, samt skabe nye relationer med studerende og færdigudannede kiropraktorer – så er det nu du kan stille op til bestyrelsen enten som medlem eller som kasserer

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere kan du skrive til mig på facebook eller til [email protected]

Endelig dagsorden, skriftlig årsberetning, regnskab, budget og indkomne forslag, vil blive offentliggjort senest 3 dage før generalforsamlingen på FNKS.org

Mvh Emma Blom Engelsholm, Formand FNKS