Dagsorden for generalforsamling i FNKS, d. 11. marts 2021

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Konstatering af dagsordenens og indkaldelsens lovlighed
 3. Årsberetning fremlægges af formanden
 4. Regnskab aflægges af kasseren
 5. Indkomne forslag behandles
 6. Valg til bestyrelse
  1. Valg af kasserer
  1. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer
  1. Valg af 2 suppleanter
 7. Valg af revisor
 8. Budget for det kommende virker år, herunder fastlæggelse af kontingent og øvrige satser jf. § 4
 9. Eventuelt

Årsberetninger:

Regnskaber: