INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

FNKS indkalder til generalforsamling onsdag den 2. marts 2022 kl 17. Alt efter hvordan coronasituationen ser ud til marts afholder vi arrangementet fysisk eller over Zoom.

Bestyrelsen vil redegøre for hvad der er sket i foreningen i det foregående år og der vil være valg til bestyrelsen, hvor alle bortset fra vores kasserer er på valg.

Har du lyst til at være en del af FNKS’ bestyrelse og få del i bestyrelsens arbejde, være med til at skabe et godt fællesskab for de studerende på klinisk biomekanik, samt skabe nye relationer med studerende og færdigudannede kiropraktorer – så er det nu du kan stille op til bestyrelsen. Har du lyst til at høre mere eller har du lyst til at deltage i vores næste møde den 2. februar kan du skrive til os på facebook eller på mail. Alle er velkomne, da bestyrelsesmøderne er åbne for alle medlemmer.

Derudover er der afstemning om indkommende forslag. Forslag skal, for at kunne komme til afstemning, være bestyrelsens i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Du kan sende dit forslag til [email protected]

Har du spørgsmål eller vil du vide mere kan du skrive til mig på facebook eller til [email protected]

Endelig dagsorden, skriftlig årsberetning, regnskab, budget og indkomne forslag, vil blive offentliggjort senest 3 dage før generalforsamlingen på FNKS.org samt her på facebook

Mvh Emma Blom Engelsholm, Formand FNKS