Forfatter: fnks.org

Dagsorden for generalforsamling i FNKS, d. 11. marts 2021 Valg af dirigent og referent Konstatering af dagsordenens og indkaldelsens lovlighed Årsberetning fremlægges af formanden Regnskab aflægges af kasseren Indkomne forslag behandles Valg til bestyrelse Valg af kasserer Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer Valg af 2 suppleanter Valg af revisor Budget for det kommende virker år, herunder […]

Læs mere

FNKS indbyder til generalforsamling mandag d. 8. april 2018 kl 16.30 i Spar Nords lokaler med efterfølgende fagligt/praktisk arrangement i Snorrasson.  Som altid vil bestyrelsen redegøre for hvad der er sket af stort og småt i foreningen siden sidste generalforsamling. Der vil også være vælg til bestyrelsen, hvor alle på nær formanden er på valg. […]

Læs mere

Kiropraktorernes store fagfestival, Faglig Kongres, har kun været i Odense en gang før, og det var for seks år siden. Nu er Faglig Kongres tilbage i biomek-city – og med en gratis session for alle kiropraktorstuderende uanset årgang torsdag aften 8. november i samarbejde med FNKS. Du får to oplæg med hamrende dygtige formidlere, karrieremesse, sandwich og drikkelse […]

Læs mere